MB: 2202387
Žiro: 2340009-1110273294
Tel: 091 7979 580
Mail: [email protected]
Čulinečka 48/1
10 040 Zagreb
Udruga Dubrava je udruga građana. Registrirana je u Registar udruga Republike Hrvatske. Upis je izvršen pod registarskim brojem 21005041 dana 9. studenog 2006. godine.

Članom Udruge može postati svaka osoba, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe Statuta. Članom mogu postati i pravne osobe. Članom se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik Udruge. Članarina se uplaćuje jednom godišnje te iznosi 20 kuna.

Odgovore na sva eventualna pitanja oko rada Udruge, članarina, učlanjivanja, Statuta i ostaloga, možete dobiti upitom na mail [email protected], te kontaktirajući predsjednika Nikolu Biškupa putem telefona: 091 7979 580 ili tajnika Vanju Iskerku na broj telefona: 091 1130 297

Sjedište Udruge Dubrava je u sklopu prostorija UHDDR Dubrava, na adresi Dubrava 238. Sastanci se održavaju nedeljom u 15:00 ukoliko nije drugačije dogovoreno. 

Djelatnost Udruge, prema Statutu, obuhvaća:
- informiranje stanovnika Dubrave o temama vezanim za probleme gospodarskog i socijalnog razvoja,
- revitalizacija i razvoj kulturnog i sportskog života,
- razvoj civilnog društva putem Interneta,
- poboljšanje kvalitete života naselja Dubrave,
- organizacija raznih akcija, manifestacija, priredbi, putovanja te sličnih događaja,
- organizacija humanitarnih akcija
- izdavanje publikacija, sa tematikom života u Dubravi,
- suradnja sa državnim tijelima, tijelima lokalne uprave i samouprave, gradom Zagrebom, institucijama i ustanovama, te drugim udrugama u cilju promicanja i unapređenja razvoja Dubrave te
- poticanje članova na zajedništvo i zajedničku suradnju u svrhu ostvarivanja interesa naselja Dubrave.

Udruga Dubrava je neprofitna pravna osoba. Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se informiranjem o aktivnostima Udruge na sastancima, te putem Udrugine web-stranice na adresi www.udruga.dubrava.hr.